ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 183 หมู่ที่ 1 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250  โทรศัพท์ 062-8916954  โทรสาร   –  website www.suksaschool.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    เนื้อที่ 62 ไร่ เขตพื้นที่บริการอยู่ในตำบลแพด และตำบลหนองแวงใต้