ที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

ตำบลเเพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796009

E-mail Suksaprachasamakkee@gmail.com