โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน สแกนดูตามคิวอาร์โค้ดได้เลยครับ

No Gift Policy

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม.สกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.สกลนคร ออกตรวจติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ รร.ศึกษาประชาสามัคคี

22 ธ.ค. ุ2564  นางสาวทิพย์อักษร  ใจอ่อน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  สพม.สกลนคร และนางสุภาวดี กลิ่นช้าง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ออกพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและการบริหารงบประมาณ แก่ครูผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

คณะครู นักเรียน ร่วมทอดถวายกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดศรีดอกแก้ว

    วันที่ 19 พ.ย. 2564 ณ วัดศรีดอกแก้ว ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร นายศุภกิต ถิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทอดถวายผ้ากฐินประจำปี 2564 แด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายปัจจัยเพื่อนำไปบูรณศาสนสถานภายในวัด และใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ โดยมีพระครูรัตนปัญญานุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีดอกแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยรักษาตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

รอง ผอ.สพม.สกลนคร พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

(2 พ.ย. 64)….นายชลาวุธ  สามาอาพัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยคณะ  ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารและคณะครู นักเรียน โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

การจ่ายเงินกองทุนเสมอภาค (กสศ.)

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียนกองทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้ารับเงินดังกล่าว จำนวน 54 ราย รายละ 1,500 บาท

มอบถุงยังชีพ

มอบถุงยังชีพ: นายศุภกิต ถิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีและคณะครู ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่บริการต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19

วีดีทัศน์โรงเรียน

ข่าววิชาการ

ข่าวงบประมาณ

ข่าวบุคลากร

ข่าวบริหารทั่วไป

ข่าวกิจการนักเรียน

แผนที่โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี