ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2564

Powered By EmbedPress

เเนวทางการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม

Powered By EmbedPress