แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2566

Powered By EmbedPress

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

Powered By EmbedPress

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2565

Powered By EmbedPress


รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีการศึกษา 2566โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

Powered By EmbedPress