การจ่ายเงินกองทุนเสมอภาค (กสศ.)

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียนกองทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้ารับเงินดังกล่าว จำนวน 54 ราย รายละ 1,500 บาท

มอบถุงยังชีพ

มอบถุงยังชีพ: นายศุภกิต ถิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีและคณะครู ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่บริการต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19

คลิปรวมภาพกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี ฐานความรู้ภาคเช้า

คลิปรวมภาพกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี ฐานความรู้ภาคเช้า