เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม

ครูศึกษาฯ เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม เข้ารับวัคซีนโควิด-19 (ซิโนแวค) สร้างความมั่นใจปลอดภัยแน่นอน…แล้วพบกันวันเปิดเทอม 14 มิถุนายน 2564 นะครับนักเรียน!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *